Välkommen till körhelg med VOX vintern 2023
Te Deum av Felix Mendelssohn Bartholdy i Nacka kyrka
rep- och konserthelg 10 – 12 februari

I samarbete med Per Rönnblom och Nacka kyrkokör inbjuder vi till en körhelg vintern 2023.
Sammanlagt kommer vi att kunna ta emot 35 sångare från vardera kören med
stämfördelningen 10 sopraner, 11 altar, 5 tenorer och 9 basar från VOX. 70 sångare är vad
som ryms i koret i Nacka kyrka om vi ska kunna stå med bekvämt avstånd.
Dirigent: Dirigent och musikalisk ledare är Bengt Ollén.
Solister: Ännu ej klart.
Organist: Vid konserten medverkar Per Rönnblom som organist.
Repertoaren: Här kommer en hälsning från Bengt angående repertoaren på konserten:
Hej kära VOX-sångare.
Den 12 februari får vi göra konsert tillsammans igen.
Denna gång sjunger vi Felix Mendelssohn Bartholdy; Te deum MWV B 15, D-dur a 8
Verket är skrivet för kör, solistkvartett samt orgel. Till detta kommer Felix Mendelssohn
Bartholdys Three sacred songs op 96.

Lite om Te Deum.
Även om Felix Mendelssohn Bartholdy bara var sjutton år gammal när han skrev sitt Te
Deum (1826), hade han redan komponerat ett stort antal verk i olika former, bland dem
flera sakrala stycken. Tack vare sin familjs förmögenhet och kulturella intressen hade
denna sonson till filosofen Moses Mendelssohn redan fått en utmärkt musikalisk
utbildning.
1819 hade Carl Friedrich Zelter (1758–1832) blivit hans lärare i komposition och
musikteori. Den unge Mendelssohns anteckningsböcker vittnar om övningar i
generalbas, kanon och flerstämmig kontrapunkt. Komponerandet av Te Deum, som
Mendelssohn avslutade den 5 december 1826 hör till de tidiga verken där han visar sin
mognad som kompositör
Te Deum var nära förknippat med Berlin Singakademie, som stod under ledning av
Zelter. Mendelssohn hade kommit in på Singakademie den 1 oktober 1820. Där lärde
han sig en omfattande repertoar av körmusik, varav en del hade en viktig betydelse för
hans kompositioner under den tiden. I synnerhet blev han bekant med verk av Händel
och Johann Sebastian Bach.

Noter
Noter till båda verken kan du köpa på Carus. Först Te Deum

https://www.carus-verlag.com/en/music-scores-and-recordings/felix-mendelssohn-bartholdy-te-deum-a-8-4013700.html

full score Carus 40.137/00, ISMN 979-0-007-06269-980 pages, DIN A4, paperback
choral score, with solo parts Carus 40.137/05, ISMN 979-0-007-06270-548 pages, DIN
A4, without cover
Gratisnoter
IMSPL
https://imslp.org/wiki/Te_Deum_a_8,MWV_B_15(Mendelssohn,_Felix)
Finns säkert på CPDL också
Learning tracks?
Har ännu inte hittat några!
Three sacred songs
Du hittar gratisnoter att skriva ut i bilagan
Du kan också köpa noterna om du vill via Carus

https://www.carus-verlag.com/en/music-scores-and-recordings/felix-mendelssohn-bartholdy-hymn-three-sacred-songs-fugue-4016600.html

vocal score, also reduction pour organ, without fugue Carus 40.166/03, ISMN 979-0-007-
06346-7

16 pages, DIN A4, without cover

Vi ses på våra repetitioner!
Bengt