Ordförande
Eva Håkanson

Konstnärlig ledare och dirigent
Bengt Ollén

Sekreterare
Eva Strand-Norling

Ekonomi
Christina Strandberg

Övriga ledamöter
Barbro Wallin
Bengt Wikander
Christel Rosenborg