Medlemsavgift
Medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgiften. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5 eller till föreningens Swishkonto 123 596 5991.