Aktuellt

Sommarkurs 2021

Den tidigare planerade körkursen i april är inställd.

Coronaläget med tilltagande smittspridning och fortsatt strikta restriktioner medförde att vi såg oss nödsakade att fatta detta beslut. Styrelsen beklagar detta djupt. Vi hoppas på bättre tider i sommar så vi kan ses i Leksand för sommarkurs.

Vi tror att det även i sommar kommer att vara en gräns för hur många personer som får vistas tillsammans och att avståndet mellan sångarna måste vara i enlighet med vad myndigheterna föreskriver, f n två meter åt vardera hållet. Därför planerar styrelsen för två körkurser i Leksand så att fler sångare kan beredas plats.

Inbjudan till kursen finner du här: http://media.oratoriekorenvox.se/2021/02/Inbjudan-sommaren-2021.pdf

Program och information om kompositörer och verk finner du här:
http://media.oratoriekorenvox.se/2021/02/Bilaga-1..pdf

Anmälningsformulär finner du här: https://forms.gle/o3C1cU296vq1qjgG6