Föreningen VOX är en ideell förening som bildades 2004 och har sitt säte i Stockholm. Sedan 2005 har föreningen VOX anordnat körprojekt i samarbete med Musik vid Siljan.

Målsättning
Föreningens målsättning är att anordna ett eller flera körkprojekt per år för instudering av större kyrkomusikaliska verk. Även andra verk kan komma ifråga. Körsammankomsterna kännetecknas av intensiva repetitionsdagar. Det förutsätter god notläsningsförmåga och körvana. Varje körprojekt avslutas med en konsert och vi framträder då under namnet Oratoriekören VOX.

Körprojekten och konserterna finansieras genom biljettintäkter och avgifter från
deltagarna enligt självkostnadsprincip.

Förutom den musikaliska samvaron ges också tillfällen till social samvaro. Låga trösklar och högt i tak kännetecknar andan under körksammankomsterna. Amatörer på hög musikalisk nivå, gamla och unga, erfarna och mindre erfarna notläsare möts här och låter sig inspireras.

Med understöd av inspirerande lärare ges goda möjligheter till individuell förkovran utifrån den nivå man själv befinner sig musikaliskt.