Om VOX

Föreningen VOX, bildades 2004 och är en ideell förening
som har sitt säte i Stockholm. Sedan 2005 har föreningen VOX anordnat körkurser i samarbete med Musik vid Siljan.

Målsättning
Föreningens målsättning är att anordna en eller flera körkurser per år för instudering av större kyrkomusi-kaliska verk. Även andra verk kan komma ifråga. Kurserna kännetecknas av intensiva repetitionsdagar. Det förutsätter god notläsningsförmåga
och körvana. Kurserna avslutas med en konsert och vi framträder då under namnet Oratoriekören VOX.

Körkurs och konsert finansieras genom biljettintäkter och avgifter från
deltagarna enligt självkostnadsprincip.

Förutom den musikaliska samvaron ges också tillfällen till social samvaro. Låga trösklar och högt i tak kännetecknar andan under körkurserna. Amatörer på hög musikalisk nivå, gamla och unga, erfarna och mindre erfarna notläsare möts här och låter sig inspireras.

Med understöd av inspirerande lärare ges goda möjligheter till individuell förkovran utifrån den nivå man själv befinner sig musikaliskt.