Oratoriekören VOX bildades 2001. Kören är en ideell förening som samlar goda amatörkörsångare från Sverige och Norge två gånger om året för att studera in och framföra ett större musikaliskt verk. Musikaliskt ansvarig och körledare sedan starten är Bengt Ollén. På sommaren träffas kören en vecka på Leksands folkhögskola. Vid den avslutande konserten, som oftast är i Siljansnäs kyrka, samarbetar kören med orkester och solister. Tidigare verk som framförts är bl a W.A. Mozarts Requiem, J. Haydns Skapelsen, G. Rossinis Petite Messe Solenelle, G. Verdis Requiem, O. Olssons Te Deum och L-E. Larssons Förklädd gud.
Verk som kören framfört

Förutom den musikaliska samvaron ges också tillfällen till social samvaro. Låga trösklar och högt i tak kännetecknar andan under körksammankomsterna. Amatörer på hög musikalisk nivå, gamla och unga, erfarna och mindre erfarna notläsare möts här och låter sig inspireras.