Hur vi hanterar dina personliga uppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen – General Data Protection
Regulation (GDPR) – ersatte 2018 den tidigare Svenska Personuppgiftslagen
(PUL).
Som förening är vi skyldiga att värna skyddet av dina och övriga medlemmars
enskilda rättigheter och personuppgifter.
De uppgifter som vi samlar in är födelsedatum, namn, telefonnummer, e-post och
postadress.
Föreningen VOX använder uppgifterna för att uppfylla föreningens
förpliktelser att informera om aktiviteter, deltagare på föreningens körveckor och konserter och i
kommunikationen med medlemmarna.
Medlemmarna lämnar själva sina uppgifter vid ansökan om medlemskap och
därmed sitt samtycke. Samtycket kan alltid återkallas.
Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter i fråga om de
personuppgifter vi har om dig:
– du kan begära åtkomst till dina personuppgifter,
– du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter,
– du kan begära radering.
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller så länge som det är
nödvändigt för föreningen för att fullgöra föreningens förpliktelser.
Vi använder dina uppgifter i ett medlemsregister som lagras lokalt, samt i vår
webmail för utskick av våra olika informationer.
Om du har frågor eller synpunkter som gäller personuppgiftshanteringen är du
välkommen att vända dig till styrelsen på info@oratoriekorenvox.se

Föreningen Oratoriekören VOX
Styrelsen