Verk som kören framfört

Här hittar du en pdf med de verk som Oratoriekören VOX framfört från 2003.