Styrelsen

Ordförande och kontaktperson
Eva Håkansson, eva.hakanson@gmail.com

Konstnärlig ledare och dirigent
Bengt Ollén

Inspicient
Orvar Bodlund

Sekreterare
Eva Strand-Norling

Ekonomi
Christina Strandberg

Övriga ledamöter
Kristina van Tartwijk
Barbro Wallin

Webbansvarig
Elisabet Bjurner, bjurner.elisabet@gmail.com