Styrelsen

Ordförande och kontaktperson
Kristina Post, kristina.musik@gmail.com

Konstnärlig ledare och dirigent
Bengt Ollén

Inspicient
Orvar Bodlund

Sekreterare
Eva Strand-Norling

Ekonomi
Barbro Wallin, barbro@bawallco.se

Webbansvarig
Elisabet Bjurner, lisa.bjurner@comhem.se