Planer för framtiden 2021

Styrelsen i Vox undersöker möjligheten att kunna genomföra en vinterkonsert/-aktivitet respektive en sommarkurs 2021. Med rådande restriktioner kommer dock sannolikt båda tillfällena, om de kan bli av överhuvudtaget, att genomföras med begränsat antal sångare. Mer information kommer.