Joseph Haydn och Skapelsen, juli 2018

Joseph Haydn
Franz Joseph Haydn, född 31 mars 1732 i Rohrau,  i Wien, Österrike, var en
österrikisk kompositör. Tillsammans med Wolfgang Amadeus Mozart och
Ludwig van Beethoven är han den främsta företrädaren för wienklassicismen.
Hans pappa 
hette Matthias Haydn han var också musikalisk. Hans mamma hette
Maria Koller och var kokerska.

Joseph Haydn målad av Thomas Hardy 1792, detalj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kom Haydns Skapelsen till
Joseph Haydn bemästrade många musikformer – han är känd som symfoniernas
och stråkkvartetternas fader. Många anser att han etablerade den klassiska musikstilen.
Hans främsta mästerverk kan ha varit oratoriet Skapelsen
, som börjar med ett formbrytande, föreskrivet kaos.

Skapelsen var oerhört framgångsrikt redan från början. Verket översattes till många språk och framfördes i hela Europa under Haydns livstid. Trots att det har blivit både förlöjligat och hyllat i olika perioder genom historien är det idag ett av Haydns mest älskade verk.
Inspirerad av en festival, där ensembler på 1 000 musiker framförde George Friderich Händels sakrala verk som Messiah och Israel i Egypten, beslutade sig Haydn för att skriva ett sakralt oratorium han också – ett verk som skulle resonera hos alla och inte gå ur tiden.

Enligt somliga pekade Haydns vän François-Hippolyte Barthélémon på en bibel och sade åt honom att ta den och börja från början. Andra säger att impressarion som producerade Haydns konserter i London, Johann Peter Salomon, gav Haydn ett libretto med titeln Världens skapelse innan Haydn lämnade London 1795. Librettot hade varit avsett åt Händel ett halvsekel tidigare, men kompositören hade bedömt att det var för långt för att tonsätta.

Hur som helst, Haydn tog med sig idén tillbaka till Baron Gottfried van Swieten, det kejserliga hovets bibliotikarie i Wien, som uppmuntrade projektet och satte ihop en text på engelska och tyska. Den är tagen från första mosebok, John Miltons Det förlorade paradiset och olika psalmer för att berätta historien om hur Gud skapade världen.
Det tog den produktiva kompositören ovanligt lång tid att skriva Skapelsen, åtminstone ett och ett halvt år. När han via brev ombads att färdigställa verket, svarade han att han inte kunde påskynda arbetet som ett sådant verk krävde. Han skrev också om processen:

”Så hängiven som jag var när jag komponerade Skapelsen har jag aldrig varit. Varje dag föll jag på knä och bad Gud att ge mig styrka, så att jag skulle kunna fortsätta arbetet tills dess att det framgångsrikt var slutfört.”

Oratoriet börjar med Föreställningen om kaos i första satsen, med harmonier och melodier som inte löses upp som de hade gjort i klassisk stil. Den rör sig mot ett oundvikligt klimax i samma ögonblick som Gud sade Varde ljus, och orkestern och kören brister ut i en explosion av ljud. Ur kaoset uppstår en gudomlig ordning.

När Haydn närvarade vid ett av framträdandena året innan han dog, började publiken att applådera för honom vid denna punkt. Kompositören svarade då, medan han pekade upp i skyn, att det inte kom från honom, utan att ”allting kommer där ovanifrån!”

Akvarell av Balthazar Wigand 1809, detalj: Målningen föreställer en mycket åldrad Joseph Haydn som närvarar vid en föreställning med hans oratorium Skapelsen. Kompositören sitter i bildens framkant, i mitten med en hatt. Wigand visade målningen för Haydn.