Anmälan

Medlemsavgift
Från 2018 är medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgifter. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.