Anmälan

Medlemsavgift
Från 2018 är medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgifter. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.

Anmälan till vinterns kurs i Nacka 31 jan–2 feb 2020.
Har du inte anmält dig till VOX vinterkurs, så gör det nu! Vi behöver fler män!
Anmälan sker genom att skicka ett mail till Barbro Wallin, barbro@bawallco.se

I mailet ska följande uppgifter finnas:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress och stämma samt om du önskar deltaga i middagen på lördagskvällen.

Det går också bra att skicka uppgifterna i ett brev till
Oratoriekören VOX, c/o Wallin, Finnboda Kajväg 10, 4 tr, 131 72 Nacka.

Deltagaravgiften och medlemsavgiften sätts in på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5. Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!

Sista anmälningsdag: 11 november
Sista betalningsdag: 30 november