Anmälan

Medlemsavgift
Från 2018 är medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgifter. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.

Anmälan till sommarens kurs i Leksand 1–6 juli 2019
Nu är det dags att anmäla sig till sommarens kurs som är 1–6 juli 2019.
Du anmäler dig genom att fylla i nedanstående anmälningsblankett i det format som passar ditt program, i Word (.docx) eller konverterat till Pages (Mac). Mejla eller posta den ifyllda blanketten till Barbro Wallin, vår kassör, barbro@bawallco.se

OBS!!! Du måste ladda ner dokumentet innan du fyller i det.