Anmälan

Medlemsavgift
Från 2018 är medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgifter. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.

Anmälan till vinterns kurs 18–20 januari 2019
Nu är det dags att anmäla sig till vinterns kurs som är 18–20 januari 2019.
Du anmäler dig genom att mejla till Barbro Wallin, vår kassör, barbro@bawallco.se.

I mailet ska följande uppgifter finnas:
Namn, personnnummer (viktigt!), adress, telefonnummer, mailadress och stämma.

Det går också bra att skicka uppgifterna i ett brev till:
Oratoriekören VOX, c/o Wallin, Finnboda Kajväg 10, 4 tr, 131 72 Nacka.

Deltagaravgift 800 kr
Studerande upp till 30 år 500 kr
Medlemsavgift i VOX 2019 100 kr
Anmälningsavgifterna är baserade på att minst 30 VOX-sångare deltar.

Avgifterna sätts in på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.
Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!

OBS!
Deltagaravgiften återbetalas inte om man hoppar av.

Sista anmälningsdag: 11 november
Sista betalningsdag: 30 november