Anmälan

Medlemsavgift
Från 2018 är medlemsavgiften på 100 kr frikopplad från kursavgifter. Medlemsavgiften behövs för att bl.a. betala kostnaderna för hemsidan, bankavgifter och administration. Den betalar du till föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.

Anmälan till sommarens kurs i Leksand 29 juni–5 juli 2020.
Se noggranna uppgifter på inbjudan under Aktuellt i menyn.
Ladda ner blanketten nedan, fyll i och skicka den till Barbro Wallin barbro@bawallco.se.

Deltagaravgiften och medlemsavgiften sätts in på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5. Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!

Sista anmälningsdag: 1 maj
Sista betalningsdag: 18 maj